Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου “Άγιος Σάββας”: Δολοφονική η πολιτική της διοίκησης του Νοσοκομείου

Ανοιχτή Συνέλευση Δευτέρα 21 Δεκέμβρη