Ένα χωριό της Ρουμανίας «γελάει» με τον θάνατο

“Χαρούμενο νεκροταφείο”