Νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ: Συνέχιση της δολοφονικής πολιτικής του κράτους – τρομοκράτη

Νέες σύνθετες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και εντός του Ισραήλ