Οι κοινωνικές επιπτώσεις από τη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού και ιδίως του «VIP τουρισμού» – Το παράδειγμα της Νάξου

Υπονόμευση κάθε προσπάθειας για οικονομική ανόρθωση και παραγωγική ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών