“Νάκμπα” καταστροφή (15/5/1948): 74 χρόνια διαρκούς εθνοκάθαρσης και εκτοπισμού στην Παλαιστίνη

Παλαιστίνη