Το «Επιτελικό Κράτος» και ο «Μεγάλος Περίπατος»

Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της Πανεπιστημίου