Ρύθμιση-ντροπή: Μείωση μισθού στους γονείς που κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού

50% μείωση των αποδοχών