Πρωτοκύριακο Νοεμβρίου 1941: Η πρώτη αντιστασιακή πράξη από μαθητές του Γυμνασίου!

Κέρκυρα