Δόθηκε έγκριση για ομαδικές απολύσεις!

Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας