ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ: Καταδίκη του κυβερνητικού αυταρχισμού και της στάσης της πρυτανείας του Α.Π.Θ.

Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και ερευνητικού Προσωπικού Α.Π.Θ.