Πυκνές και κρίσιμες εξελίξεις: Η πιθανότητα, ακόμη και μιας ελληνοτουρκικής πολεμικής εμπλοκής πλέον δεν αποκλείεται.

Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν