Μπρεχτ: Τρεις ιστορίες του κ. Κοϋνερ (Η διαλεκτική σαν τρόπος ζωής)

Μπέρτολτ Μπρέχτ