Παγώνει όλες τις συμφωνίες με το Ισραήλ η Παλαιστινιακή Αρχή

Αιτία η κατεδάφιση σπιτιών Παλαιστινίων στις παρυφές της αραβικής ανατολικής Ιερουσαλήμ