Δημόσια νοσοκομεία: Ιδιωτικοποιήσεις, συγχωνεύσεις και κλεισίματα νοσοκομείων – Καταγγελίες των κυβερνητικών σχεδίων από τους εργαζόμενους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους

Οι νοσοκομειακοί γιατροί μιλούν για εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης