Στη μνήμη του Ν. Καλούμενου και του Η. Αργυριάδη που εκτελέστηκαν μαζί με το Ν. Μπελογιάννη και το Δ. Μπάτση

Καλούμενος-Αργυριάδης