«Ιστορικός» προϋπολογισμός

Για άλλη μια φορά τα κυβερνητικά επιτελεία χαλκεύουν μια φενακισμένη πραγματικότητα