Κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ισραηλινό λογισμικό για παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολιτικών, ακτιβιστών

Pegasus