Παραδίδουν σε ιδιώτες τη διαχείριση του δικτύου νερού της Αθήνας με κατάπτυστη τροπολογία!

Ιδιωτικοποίηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος