Εμπέδωση της ατομικής ευθύνης και για την αντιμετώπιση Ιανού

Η παντελής απουσία κυβερνητικής μέριμνας και αντιπλημμυρικών έργων, ευθύνεται για τις καταστροφές