Στις 17/04/1917 ο Β. Ι. Λένιν συντάσσει τις γνωστές «Θέσεις του Απρίλη»

Σχέδιο πάλης για τη σοσιαλιστική επανάσταση