Ο Κώστας Βάρναλης για τη θέση της γυναίκας στη Σοβιετική Ένωση (1934)

Κώστας Βάρναλης