Με την τροπολογία για τη “ζωντανή αναμετάδοση” των μαθημάτων επιβάλλεται η πιο αποκρουστική μορφή εποπτικού ελέγχου στη θεσπισμένη πια διαδικασία της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και από την άλλη κατεδαφίζονται οι εργασιακές σχέσεις μονίμων και αναπληρωτών

Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου