Επιστολή προς τους γονείς: Σε δυο μεγάλους κινδύνους μας βάζει το Υπουργείο Παιδείας

Ε.Λ.Μ.Ε. Ικαρίας – Φούρνων