Αλλεπάλληλα τα ρεκόρ στο χρηματιστήριο της ενέργειας – Συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος και επιδότηση της αισχροκέρδειας από την κυβέρνηση

Χρηματιστήριο της Ενέργειας!
Το πιο ακραίο όνειρο των αεριτζήδων επενδυτών και των λαμόγιων της ενέργειας