Τα ευρωκόμματα είναι θερμοκήπια σκανδάλων

Ανακοίνωση τύπου του Μ-Λ ΚΚΕ