Κοντά ένα δισ. ευρώ χαρίζεται σε εταιρείες ΑΠΕ

Τα μονοπώλια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας