Νίκη για τους διανομείς: Η Efood μετατρέπει όλες τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου

Μετά τη μαζική μοτοπορεία των εργαζομένων και το κύμα συμπαράστασης στην κοινωνία