Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών

Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από το σχολείο. Το φάντασμα της ανημπόριας!!