Μεγάλος ο κατάλογος των επεμβάσεων των ΗΠΑ στην Λατινική Αμερική και πριν τη Βενεζουέλα

Ο κατάλογος είναι πράγματι μακρύς και φαίνεται να μην έχει τελειωμό