Δραματική η πορεία καταβύθισης της χώρας και του λαού

Πρωτοφανής η κατάσταση υποδούλωσης και βάρβαρης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης