Μερικά συμπεράσματα για την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και την επέλαση της πανδημίας

Παρακμή του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος μέσα σε αγιάτρευτη αγριότητα, σημάδι εκφυλισμού, αποσταθεροποίησης, εξασθένησης