Αύξηση των δαπανών για εξοπλισμούς και δημιουργία «ατσάλινου σινικού τείχους» εξάγγειλε ο Πρόεδρος της Κίνας, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με ΗΠΑ – Βρετανία

Σύνοδος κορυφής της AUKUS – Συμφωνία για πυρηνικά υποβρύχια