Για τις εξαγγελίες απεργιών “από τα κάτω και αριστερά”

απεργίες