Στο 60% οι νέες συμβάσεις με ελαστικές σχέσεις εργασίας

Η «έξοδος από το μνημόνιο» γιορτάστηκε με κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης