Οικονομική κρίση για τους λαούς, κερδοφόρα ευκαιρία για τους εκατομμυριούχους

Στα 2 χρόνια της ύφεσης οι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν τα κέρδη τους κατά 2,7 δισ. δολάρια