«Δεν υπάρχει κράτος»… λένε μερικοί…

Κράτος υπάρχει… όταν χρειάζεται