Νίκου Μπελογιάννη: Τα δάνεια της ανεξαρτησίας

Αποσπάσματα από το βιβλίο “Το ξένο κεφάλαιο στην Ελλάδα”