Περιπέτειες «αρίστων»… Η περίπτωση Γκίκα Μαγιορκίνη

Ιδιωτικός όμιλος διαφήμιζε την παρουσία του Γκίκα Μαγιορκίνη στο δυναμικό του.