Λέτε: “Είναι κουραστικό να συναναστρέφεσαι παιδιά”

Γιάνους Κόρτσακ