Βραδιά του Ερευνητή στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου

Την εκδήλωση που οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με τη συνδρομή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών