Το ΑΠΘ υπό αστυνομική «κατάληψη», φοιτητές και καθηγητές σε έξωση

«Ο πρύτανης φέρθηκε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, όχι ως δάσκαλος»