Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία χαιρετίζει τη μαζική κινητοποίηση των ασκουμένων του ΕΣΠΑ

Οι ασκούμενοι του ΕΣΠΑ παλεύουν εδώ και μήνες