Αριστούχος μαθήτρια από οικογένεια με χαμηλό εισόδημα: κ. Κεραμέως ακούς; συγκέντρωσα 19.987 μόρια και με απόκλεισες!

Αγρίνιο