«Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης»: Μια επανέκδοση της μπαγιάτικης πολιτικής του «αριστερού ριζοσπαστικού μετώπου»

Ένας νέος ανταγωνισμός στο χώρο της «ριζοσπαστικής» και «αντικαπιταλιστικής» αριστεράς