Μ-Λ ΚΚΕ: Απόβαση χιλιάδων αμερικανών φαντάρων, στρατιωτικού υλικού και “επενδυτών” στην Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη