Ε.Β.Ε. made by Κεραμέως: Με 20.988 μόρια, «αποτυχημένος άριστος»!

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε)