Εκτός τόπου και χρόνου πάλι ο Μητσοτάκης: Πιστεύει πως κάνουμε αποταμίευση!

Τα λέει για να τον πιστέψουμε ή απλά μιλάει στον εαυτό του, αυτοθαυμαζόμενος;