Λαϊκό Κίνημα Περού: Για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα

Εκτίμηση-κατανόηση των εξελίξεων βασισμένη στο μαρξισμό-λενινισμό-μαοϊσμό