Κινητοποιήσεις στη Δημόσια Υγεία

Επικείμενες απολύσεις 500 επικουρικών γιατρών στις 31/12/2018 και 600 ακόμα γιατρών μέσω ΕΣΠΑ στις 31/01/2019