Απολύσεις συμβασιούχων αρχαιολόγων με τη σφραγίδα του υπουργείου Πολιτισμού

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!